ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาข้าวเปลือกภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่ : 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการค้าภายใน
หน่วย : บาท/ตัน


ชนิดสัปดาห์ก่อน
ต่ำ-สูง
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์สัปดาห์นี้
ต่ำ-สูง
1) ข้าวเปลือกเจ้า 5 %
- จังหวัดปทุมธานี7700-79007700-79007700-79007700-79007700-79007700-79007700-7900
- จังหวัดสุพรรณบุรี7900-81007900-80007900-80007900-80007900-80007900-80007900-8000
- จังหวัดพิจิตร7700-78007700-78007700-78007700-78007700-78007700-78007700-7800
2) - จังหวัดสุโขทัย
- จังหวัดสิงห์บุรี7800-79007700-78007600-77007600-77007600-77007600-77007600-7800
- จังหวัดนครปฐม7800-80007800-80007800-80007800-80007800-80007800-80007800-8000
- จังหวัดนครสวรรค์7600-77007600-77007600-77007600-77007600-77007600-77007600-7700
- จังหวัดชัยนาท7700-78007700-78007700-78007700-78007700-78007700-78007700-7800
- จังหวัดพิษณุโลก7700-78007700-78007500-78007500-78007500-78007500-78007500-7800
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7700-78007700-78007700-78007700-78007700-78007700-78007700-7800
- จังหวัดฉะเชิงเทรา7700-78007700-78007700-78007700-78007700-78007700-78007700-7800
- จังหวัดอ่างทอง7600-77007600-77007600-77007600-77007600-77007600-77007600-7700
3) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชนิดสีได้ต้นข้าว 36-42 กรัม
4) - จังหวัดกาฬสินธุ์
- จังหวัดนครราชสีมา15700-1650015700-1650015700-1650015700-1650015700-1650015700-1650015700-16500
- จังหวัดยโสธร15400-1665015400-1665015400-1665015400-1665015400-1665015400-1665015400-16650
- จังหวัดสุรินทร์15200-1600015200-1600015200-1600015200-1600015200-1600015200-1600015200-16000
- จังหวัดอุบลราชธานี15700-1650015700-1650015700-1650015700-1650015700-1650015700-1650015700-16500
- จังหวัดขอนแก่น16100-1730016300-1710016300-1710016300-1710016300-1710016300-1710016300-17100
- จังหวัดอุดรธานี15150-1595015150-1595015150-1595015150-1595015150-1595015150-1595015150-15950
- จังหวัดร้อยเอ็ด15400-1680015400-1680015400-1680015400-1680015400-1680015400-1680015400-16800
5) ข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลาง ชนิดสีได้ต้นข้าว 34-40 กรัม
- จังหวัดเพชรบูรณ์14500-1500014500-1500014500-1500014500-1500014500-1500014500-1500014500-15000
6) - จังหวัดตาก
7) ข้าวเปลือกปทุมธานี นาปรัง ชนิดสีได้ต้นข้าว 36 กรัม
- จังหวัดสุพรรณบุรี10200-1070010200-1050010200-1050010200-1050010200-1050010200-1050010200-10500
- จังหวัดสิงห์บุรี9800-111009700-110009600-110009500-110009500-110009500-110009500-11000
- จังหวัดชัยนาท10400-1070010400-1070010400-1070010400-1070010400-1070010400-1070010400-10700
- จังหวัดอ่างทอง9800-103009800-101009800-101009800-101009800-101009800-101009800-10100
8) ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว
- จังหวัดสกลนคร12000-1340012200-1340012400-1340012400-1340012600-1340012600-1340012200-13400
- จังหวัดขอนแก่น13400-1450013600-1470013800-1490014000-1500014000-1500014000-1500013600-15000
- จังหวัดอุดรธานี12850-1380013100-1390013300-1400013400-1420013500-1435013700-1445013100-14450
- จังหวัดกาฬสินธุ์12000-1300012000-1300012000-1300012000-1300012000-1300012200-1320012000-13200
9) ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น (คละ)
10) - จังหวัดสกลนคร
11) ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น (คละ) นาปรัง
12) - จังหวัดเชียงราย
13) - จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ : ืn/a